Spotkanie Społeczności Klubu | Warszawa 08.02

Spotkanie Społeczności Platinum Klubu Inteligencji Biznesu!

 

Celem społeczności Platinum jest silniejsza integracja w ramach Klubu Inteligencji Biznesu osób o największych możliwościach biznesowych. Uczestnikiem Społeczności Platinum może zostać Klubowicz w statusie Gold Membership, który przejdzie pozytywnie proces przyjęcia do Społeczności.
Przystąpienie do Społeczności możliwe jest wyłącznie z rekomendacji osoby należącej do Społeczności.

 

 

Uczestnikiem Społeczności może być osoba, która spełnia jedno (lub więcej) z poniższych kryteriów:

  1. piastuje wyższe stanowisko w znaczącej rynkowo organizacji;
  2. posiada majątek o istotnej wartości;
  3. posiada bogate doświadczenie oraz silne (bliskie, profesjonalne i sprawdzone) relacje biznesowe na poziomie top managementu lub właścicielskim.

 

W spotkaniach społeczności Platinum mogą wziąć udział Goście nie należący do społeczności Gold Klubu na następujących zasadach:

- wymagane jest zaproszenie osoby należącej do społeczności Platinum oraz wskazanie zapraszającego w formularzu rejestracyjnym (na następnej stronie);

- w charakterze Gościa można wziąć udział w spotkaniu wyłącznie raz.
 

Gospodarzem Spotkania będzie Monika Starecka

 

Współzałożycielka i Prezeska Zarządu firmy doradczej Equinox Consulting Sp. z o.o., audytorskiej BIG4 Sp.

z o.o. oraz szkoleniowej Zuri Quest Sp. z o.o., była członkini Zarządu do spraw operacyjnych EY (dawniej:

Ernst&Young) Poland, do spraw finansowych Grupy SMYK, była Dyrektorka Finansowa Telepizza Poland

Sp. z o.o. oraz Dyrektorka Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland S.A. (dawniej:

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.), była Dyrektorka Projektów w działach Doradztwa Gospodarczego i

Audytu Arthur Andersen Sp. z o.o. Jestem biegłym rewidentem, mentorką, certyfikowaną trenerką Dale

Carnegie oraz coachinią ICC.

 

W swojej obecnej działalności zawodowej zajmuję się doradzaniem i wspieraniem liderów oraz organizacji

w zarządzaniu obszarami finansów i szeroko pojętego wsparcia (tzw. back-office), w podwyższaniu

efektywności i jakości procesów wewnętrznych, budowaniu relacji z klientami, przeprowadzaniu

organizacji i zespołów przez zmianę oraz w rozwoju osobistym i budowie odporności psychicznej liderów.

Skupiam się na tworzeniu rozwiązań, które będą służyły rozwijaniu się pracowników i zespołów, poprawie

komunikacji, budowaniu relacji oraz będą zwiększały poziom zaangażowania i satysfakcji.

 

W przeszłości odpowiadałam na działalność operacyjną oraz jej optymalizację zarówno w działach

finansowych, jak i w działach wsparcia, czyli marketingu, HR, IT, prawnym, administracyjnym, BHP czy

inwestycyjnym. Uczestniczyłam w projektach sprzedaży, nabywania oraz przejmowania innych spółek.

Byłam liderką projektów mających na celu poprawę efektywności działania, optymalizację procesów,

łączenie organizacji, przeprowadzenie restrukturyzacji, zmianę kultury organizacyjnej oraz wdrażanie

systemów klasy ERP. Odpowiadałam za współpracę z doradcami, audytorami, bankami, jak również

za koordynację prac rozproszonych struktur organizacyjnych, w tym działających w różnych, czasami

odmiennych, kulturach.

 

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia

podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced

Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxford.

 

Jestem mamą dwojga wspaniałych młodych ludzi, z którymi uwielbiam podróżować, rozmawiać,

inspirować się wzajemnie, a czasami "nic-nie-robić". Jestem pasjonatką jazdy konnej, czytania książek,

rozwoju osobistego, w tym rozwoju duchowego. Od lat zajmuję się poprawą jakości mojego życia, w czym

największą rolę odgrywa zarządzanie moją energią i motywacją, techniki relaksacji oraz radzenia sobie

ze stresem, zwiększanie własnej samoświadomości, a także podwyższanie satysfakcji i poczucia szczęścia

dzięki codziennej radości i wdzięczności, na które znajduję przestrzeń pomimo wyzwań i turbulencji.

 

https://www.linkedin.com/in/monika-starecka/ 

Nasze wartości

WOLNOŚĆ

wspieramy biznes nie próbując formatować członków Klubu do struktury korporacyjnej

ZAUFANIE

budujemy wzajemne relacje z pełną świadomością, że jest to proces, który ma swoją dynamikę i etapy

SKUTECZNOŚĆ

korzystamy z nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów

SERDECZNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

zależy nam na dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu