Prawo pracy z korzyścią dla pracodawcy i pracowników. 3 przypadki z życia wzięte

Buduj i pielęgnuj dobre relacje w firmie z pracownikami. Między pracownikami.
Zgadzasz się na urlop pracownika? Daj mu odpocząć. 
Musisz zwolnić pracownika? Zrób to z godnością.
 

 

Elżbieta Niezgódka Jest adwokatką o dwóch twarzach.

Jedną twarzą Elżbiety jest praktyka zawodowa. Jest partnerką kobiet w starciach i trudnych rozmowach z pracodawcą. Chroni kobiety przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Konsultuje wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie. Negocjuje kwoty zadośćuczynienia w sprawach o mobbing, molestowanie czy dyskryminację.

Drugą twarzą Elżbiety jest działalność społeczna. Jest inicjatorką Woman Labour Matters, pierwszego w Polsce projektu społecznego wspierającego kobiety w trudnych sytuacjach w pracy. Organizuje szkolenia, warsztaty i wykłady zwiększające świadomość prawną kobiet w relacjach z pracodawcą.

W grudniu 2020 r. Elżbieta została nominowana do prestiżowej nagrody ,,Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020 r." organizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną. W lutym 2021 r. Elżbieta otrzymała tytuł Top Infuencer Linkedin w konkursie organizowanym przez Klub Inteligencji Biznesu.

Nasze wartości

WOLNOŚĆ

wspieramy biznes nie próbując formatować członków Klubu do struktury korporacyjnej

ZAUFANIE

budujemy wzajemne relacje z pełną świadomością, że jest to proces, który ma swoją dynamikę i etapy

SKUTECZNOŚĆ

korzystamy z nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów

SERDECZNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

zależy nam na dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu