Warsztaty z komunikacji przeznaczone są dla osób, które, dbając o rozwój kariery, chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

Warsztaty są wspierają kompetencje menedżerskie w zakresie komunikowania się na wielu płaszczyznach. Zagadnienia warsztatu w główniej mierze bazują na koncepcjach psychologicznych.
Jedną z nich jest analiza transakcyjna, badając formy zachowań i emocje, wpływa na stosunki międzyludzkie, definiuje relacje społeczne oraz wynikające z nich zachowania.
Forma i jakość komunikacji warunkują sukcesy w relacjach biznesowych, w procesie sprzedaży oraz szeroko pojętej komunikacji;
 

Główne korzyści 

• Rozumienie mechanizmów gier psychologicznych w relacjach biznesowych 
• Zasady manipulacji i sposoby radzenia sobie z manipulacją
• Zarządzanie konfliktami
• Zasady radzenia sobie w transakcjach z innymi ludźmi
• Kreowanie skutecznej komunikacji w organizacji
• Świadomość postawy asertywnej
• Znajomość modeli osobowości

 

Program treningu:

Analiza osobowości
Diagnoza osobowości
Struktury osobowości
Stany osobowości w komunikacji
Wpływ modelu osobowości na relacje międzyludzkie
Komunikacja w biznesie
Jak wykorzystać struktury osobowości w biznesie
Jak uniknąć nieporozumień i budować partnerskie relacje w sytuacjach biznesowych
Wzorce zachowań
Analiza gier psychologicznych / Gry władzy
Nieporozumienia i błędy w komunikacji
Manipulacje oraz techniki ich przerwania
Techniki radzenia sobie ze stresem w relacji z "trudnym" rozmówcą
Trójkąt dramatyczny Karpmana
Rozwój osobowości
Budowanie asertywnej postawy
Rozwijanie pewności siebie / Filary poczucia wartości wg Nathaniela Brandena
Delegowanie i feedback w komunikacji
 

Metody stosowane podczas warsztatów:

Praktyka i ćwiczenia -  każdy moduł warsztatów zawiera zestaw ćwiczeń pogłębiających nabywane umiejętności
Występy przed grupą uczestnicy symulują prezentację przed publicznością

Materiały do ćwiczeń: każdy z uczestników dostanie materiały zawierające streszczenie warsztatów oraz ćwiczenia
Materiał filmowy: uczestnicy dostaną nagrania, umożliwiające późniejszą analizę warsztatów 

Ćwiczenia oparte na metodologii "experience education" uczenie się na bazie zmiany konkretnych zachowań.

 

Nasze wartości

WOLNOŚĆ

wspieramy biznes nie próbując formatować członków Klubu do struktury korporacyjnej

ZAUFANIE

budujemy wzajemne relacje z pełną świadomością, że jest to proces, który ma swoją dynamikę i etapy

SKUTECZNOŚĆ

korzystamy z nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów

SERDECZNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

zależy nam na dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu