Janusz Szyszko

Biznes na zdrowych podstawach | Konsulting - mentoring - coaching biznesowy | Przedsiębiorca | Właściciel inCoach | Makler papierów wartościowych | 20 lat w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi

Posiadam kompetencje zdobyte w kilku obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzaniu finansami, zarządzaniu procesami i ryzykiem biznesowym oraz w kierowaniu zespołami pracowników. Ten zestaw kompetencji pozwala mi patrzeć na firmę jako całość.

Mam 20 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz kierowaniu departamentem finansowym i operacyjnym w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie przez 11 lat byłem też prokurentem. Przez 5 lat byłem maklerem na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kilkanaście lat prowadziłem własną działalność gospodarczą. 

Jako konsultant, mentor i coach biznesowy skoncentrowany jestem na biznesie klienta i całościowym do niego podejściu. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy oraz znajomość ryzyka biznesowego i finansowego powoduje, że w pracy z przedsiębiorcami wykazuję szczególną troskę o ich majątek i pomyślny rozwój ich firmy. 

Janusz Szyszko o Klubie Inteligencji Biznesu

Klub Inteligencji Biznesu poznałem jeszcze przed rozpoczęciem mojej działalności biznesowej. W organizowanych przez Klub panelach dyskusyjnych znalazłem ciekawą wiedzę związaną z prowadzeniem biznesu, którą dzielili się członkowie Klubu i zapraszani goście. 

Moją uwagę przyciągali ludzie gromadzący się wokół Klubu. Mogłem od nich czerpać inspirację, brać przykład. Poczułem, że to środowisko może wspierać mnie w prowadzeniu działalności. Jest to szczególnie ważne, bo wyjście z dotychczasowego środowiska zawodowego oznacza utratę zaplecza i kontaktów. Zaczyna doskwierać samotność!

W Klubie uczestniczę w warsztatach, spotkaniach networkingowych członków Klubu i w nawiązywaniu relacji poza nim. Dzielę się swoimi planami i otrzymuję informację zwrotną. W połączeniu z indywidualnymi działaniami w rozwijaniu biznesu daje to nieocenioną mieszankę korzyści, która coraz lepiej procentuje.

Nasze wartości

WOLNOŚĆ

wspieramy biznes nie próbując formatować członków Klubu do struktury korporacyjnej

ZAUFANIE

budujemy wzajemne relacje z pełną świadomością, że jest to proces, który ma swoją dynamikę i etapy

SKUTECZNOŚĆ

korzystamy z nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów

SERDECZNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

zależy nam na dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu