Dariusz Grabowski

Doktor nauk ekonomicznych, stypendysta Sorbony. ­Doradca ekonomiczno-społeczny premiera Jana Olszewskiego.

W 1980 współtworzył NSZZ „Solidarność” na UW, a następnie współpracował z jej podziemnymi strukturami. Na początku lat 90. był doradcą ekonomicznym rządu Jana Olszewskiego.

Poseł na Sejm III i IV kadencji oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009.

Od roku 2009 kontynuuje prywatną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca. Uczestniczy w życiu publicznym publikując artykuły na tematy ekonomiczno-społeczne w dziennikach i specjalistycznych czasopismach krajowych. 
Biegle włada językami francuskim, angielskim i rosyjskim.

Obecnie czynnie zaangażowany w rozwój i promocję idei powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego - inicjatywy, która ma za zadanie ściśle złączyć rodzimy biznes ze strukturą podejmowania decyzji politycznych w Polsce.
 

Nasze wartości

WOLNOŚĆ

wspieramy biznes nie próbując formatować członków Klubu do struktury korporacyjnej

ZAUFANIE

budujemy wzajemne relacje z pełną świadomością, że jest to proces, który ma swoją dynamikę i etapy

SKUTECZNOŚĆ

korzystamy z nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów

SERDECZNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

zależy nam na dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu